Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Een aanvraag indienen
Onderdelen
U bent hier: Home Gemeente OCMW Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen

Hoe kan men een aanvraag bij het OCMW indienen?

Is je familiesituatie zo ondraaglijk geworden dat je overweegt om het ouderlijke huis te verlaten ?
Heb je op sommige sociale uitkeringen (werkloosheid, gehandicapte, mutualiteit) geen recht ?
Staan je middelen je niet toe om waardig te leven?

Zulke moeilijkheden kan je zeker bij het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn gaan verklaren om hulp te krijgen.

  • Waar moet ik naartoe gaan ?

Het OCMW van de gemeente waar je normaal woont.
Daklozen moeten zich tot het OCMW van de gemeente waarin ze het meest gewoonlijk wonen, wenden.

  • Welke hulpen ?

Het recht op maatschappelijke integratie door de toewijzing van een baan of van een sociale integratie inkomen (revenu d'intégration sociale (=RIS)) met of zonder individueel project van sociale integratie (hulp bij het zoeken naar een baan, studies en opleidingen, sociale integratieprojecten). Dit project is voor jongeren onder 25 jaar, en dus voor studenten, jongeren in opleiding of die al werken verplicht.

De sociale hulp kan een periodieke of occasionele financiële hulp zijn maar ook een voorschot op sociale prestaties (terug te betalen), dienstprestaties (thuisbezorgde maaltijden), bijstand in natura (voedingspakketten, schoolbenodigdheden, medische hulp...), een budgetbegeleiding, hulp om te studeren,...

  • Welke condities ?

Om recht op maatschappelijke integratie te verkrijgen, moet je :

- Op een gewone en permanente manier in België verblijven.
- Meerderjarig of geëmancipeerd minderjarig zijn, zwanger of  kinderen ten laste hebben.
- van Belgische nationaliteit zijn of als buitenlander in het Rijksregister van de gemeente ingeschreven zijn( niet in het register van Vreemdelingen), of nog als staatloze of vluchteling  erkend zijn.
- Over geen voldoende inkomen beschikken en niet in staat zijn om er zelf te kunnen verkrijgen
- Bereid zijn te werken (behalve voor gezondheidsreden of rechtvaardigheidsreden).

Om op sociale hulp recht te hebben, moet je:

- Je behoeftestaat en de wettigheid van je verblijf in België bewijzen, en ook middelencondities en verschillende aanvullende condities respecteren die door het OCMW gevraagd zijn.
- Vreemdelingen die in het Register van Vreemdelingen ingeschreven zijn, hebben evenals minderjarigen alleen maar op sociale hulp recht.

  • Verloop van de aanvraag

Tijdens het eerste gesprek bestudeert de sociaal assistent(e) je aanvraag, ze geeft je informatie over je rechten en plichten en ze overweegt met jou de meest aangepaste oplossingen.

Hij of zij zal ook een sociaal onderzoek uitvoeren dat de mogelijkheid geeft om na te gaan of je je in toekenningsvoorwaarden van verschillende bijstanden bevindt. Op het einde van het gesprek krijg je een ontvangstbewijs (bewijs van je hulpaanvraag). Het onderzoek van je sociale situatie kan door een bezoek aan je woning aangevuld worden. Binnen de 30 dagen zal het OCMW een beslissing over je aanvraag moeten nemen. Het OCMW  zal binnen de 30 dagen zijn beslissing nemen en zal je dan binnen de 8 dagen per aangetekende brief informeren (= aanmelding).

Indien je met de beslissing niet akkoord gaat, kan je binnen de 3 maanden een beroep bij de Arbeidsrechtbank  indienen. Je kan van een advocaat van het Juridische hulpbureau gratis hulp verkrijgen.

  • Ben je een voltijdse student ?

De voorwaarden zijn dezelfde als voor de andere begunstigden. Maar er ze zijn wel nog andere eisen te respecteren zoals zijn rechten op eventuele studiebeurzen doen gelden, de noodzakelijke stappen ondernemen om de storting van kinderbijslag en/of alimentatiepensioen van de ouders bij de verbreking van een contract te verkrijgen evenals bereid zijn onder een studentencontract tijdens de schoolvakantie te werken.

Het bevoegde OCMW is dat van de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Het OCMW kan je financiële steun bieden om je studiekosten te dekken (Collegegeld, vervoerkosten...). Indien je minder dan 25 jaar oud bent zal de toegang tot RIS afhankelijk van ondertekening zijn en van het respect van een integratiecontract dat doelstellingen en termijnen bevat.

Voor andere inlichtingen, ga naar Bestuur/OCMW of op de site van d'INFOR-JEUNES LUXEMBOURG.

Document acties