Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

College
Onderdelen
U bent hier: Home Gemeente Lokale overheden College

Opdrachten van het gemeentecollege


 • Het college vormt de uitvoerende instelling van de gemeentemacht.
 • Het bestaat uit een Burgemeester en drie schepenen.
  Deze vormen dus de « Regering » van de gemeente.
 • Ieder persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal competenties :
  er is bijvoorbeeld een schepen voor onderwijs,  voor het toerisme, voor de jeugd, sport, enz ...
 • De Burgemeester en de Schepenen ontmoeten elkaar regelmatig, gemiddeld één keer per week en ze beslissen over de mogelijkheden om hun besluit van het gemeentecollege uit te voeren.
 • Het is het principe van gezamenlijk uitoefenen dat de naam uitlegd van College , Burgemeester en schepenen .
  In Hotton vinden de vergaderingen normaal op vrijdag plaats.
 • De Burgemeester voorzit de Gemeenteraad en het Gemeentecollege. Hij wordt door de Koning benoemd maar hij wordt  door het Gemeentecollege voorgesteld.
   
 • Hij neemt deel aan de lokale politieraad en hij is
  verantwoordelijk voor de veiligheid op het grondgebied van de gemeente.

Als regeringsvertegenwoordiger is de Burgemeester dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten in zijn gemeente.

Documenten :
Code hervorming van de lokale democratie (samenvatting)
Beleidsnota van de gemeente Hotton

Adres :
Collège des Bourgmestre et Echevins
Administration communale
Rue des Ecoles, 50
6990 Hotton

Document acties